kseniyavl

Kseniyavl

Kseniyavl, 30 y.o.

Ethnicity: White/Caucasian

Language: russian/

Turns on: Запахи, кожа, ласки, слова, одежда

Turns off: greed, arrogance, rudeness

Am I Live Now??